Dentina

Què és la dentina? La dentina o també anomenada dentina, pertany a les substàncies de les dents dures i forma proporcionalment la seva massa principal. És la segona substància més dura del nostre cos després de l’esmalt i es troba entre l’esmalt que es troba a la superfície i el ciment de l’arrel, que és la superfície de l’arrel. El ... Dentina

Com es pot millorar / segellar la qualitat de la dentina? | Dentina

Com es pot millorar / segellar la qualitat de la dentina? Hi ha productes al mercat d’alguns fabricants que poden segellar els canals de dentina a la superfície. Formen una mena de segellant. Aquests anomenats dentitzants s’apliquen als colls de les dents exposats i es curen amb un llum de curació. El líquid s’instal·la al ... Com es pot millorar / segellar la qualitat de la dentina? | Dentina

Què es pot fer si es descolora la dentina? | Dentina

Què es pot fer si la dentina es descolora? La dentina difereix per estructura i color de l’esmalt. Tot i que l’esmalt porta el blanc brillant, la dentina és groguenca i molt més fosca. Aquesta decoloració no és patològica, però sí normal. Si a l’afectat li resulta poc estètic, es pot blanquejar la dentina. Tanmateix, això sempre elimina líquids ... Què es pot fer si es descolora la dentina? | Dentina