Malalt crònic

Introducció Les malalties cròniques són les malalties més diagnosticades als països industrialitzats. A Alemanya, un total de gairebé el 20% de la població es considera malalt crònic. No només els adults, sinó també els nens, són afectats relativament sovint per malalties cròniques. Les malalties cròniques, per tant, representen una gran proporció dels diagnòstics fets i, per tant, són un ... Malalt crònic

Copagament | Malalt crònic

Copagament Els fons legals d’assegurança mèdica assumeixen els costos de les mesures mèdiques i de certs medicaments per al tractament de persones amb malalties cròniques. El copagament, que sempre s’exigeix ​​a l’assegurat, també l’han de pagar els malalts crònics. No obstant això, l'import màxim d'aquests copagaments es redueix en el cas d'un crònic ... Copagament | Malalt crònic