Asma cardíac

Definició L’asma cardíac (asma cardíaca) és l’aparició del complex de símptomes de falta d’aire (dispnea), en alguns casos falta d’alè greu, que millora en posició vertical (ortopnea), tos nocturna i altres símptomes asmàtics derivats del cor esquerre fracàs amb congestió de pulmons. Causes: Què causa l'asma cardíac? La causa de ... Asma cardíac

Diferències entre l 'asma bronquial i l' asma cardíac Asma cardíac

Diferències entre l'asma bronquial i l'asma cardíac Per distingir entre l'asma cardíac i l'asma bronquial, són necessàries algunes proves. Bàsicament, però, es pot dir que l'asma bronquial és una malaltia que sol produir-se en la primera infància i que es manté en diversos graus fins a la vellesa. L'asma cardíac, en canvi, és ... Diferències entre l 'asma bronquial i l' asma cardíac Asma cardíac

Anatomia de la circulació sanguínia | Asma cardíac

Anatomia de la circulació sanguínia La sang pobra en oxigen es condueix des de totes les parts del cos a través de les venes fins al cor. Tota la sang venosa finalment flueix a través de la vena cava superior i inferior cap a l’aurícula dreta i d’aquí cap al ventricle dret, també anomenat ventricle dret. L’aurícula dreta i la dreta ... Anatomia de la circulació sanguínia | Asma cardíac