Tènia

Definició Les tenia (cestodes) pertanyen als cucs plans (Plathelminthes). Hi ha més de 3000 espècies diferents. Tots els tipus de tènies viuen com a paràsits a l’intestí dels seus hostes finals. No tenen tracte digestiu (endoparàsits). L’estructura està formada per un cap (scolex) i les extremitats (proglòtids). A més, les tènies són hermafrodites i poden ... Tènia