Esperança de vida en insuficiència renal

El ronyó El ronyó participa en molts processos del cos. A més del balanç hídric, és important per al balanç hormonal i la producció de sang. Per tant, l’esperança de vida també està influenciada per molts factors, que s’expliquen amb més detall a continuació. La insuficiència renal es divideix en una forma aguda i una forma crònica. Crònica ... Esperança de vida en insuficiència renal

Això té un impacte negatiu en l'esperança de vida | Esperança de vida en insuficiència renal

Això té un impacte negatiu en l'esperança de vida. Després del diagnòstic d'insuficiència renal crònica, l'objectiu més important és evitar la progressió de la malaltia. Es coneixen diversos factors que afavoreixen la progressió de la malaltia. Alguns d'aquests factors poden ser influenciats per tu mateix, alguns són difícils d'influir. Fumar és ... Això té un impacte negatiu en l'esperança de vida | Esperança de vida en insuficiència renal

Símptomes d’insuficiència renal

Insuficiència renal aguda: la insuficiència renal aguda es caracteritza per una reducció de la quantitat d'orina i un augment del 50% en la substància creatinina (producte metabòlic del múscul) a la sang. Aquests són els símptomes típics Hipertensió arterial Retencions d’aigua / edema Cefalees Fatiga i rendiment reduït Contracció muscular Pruïja Pèrdua de la gana ... Símptomes d’insuficiència renal

Aquests són els símptomes de l'inici de la insuficiència renal Símptomes d’insuficiència renal

Aquests són els símptomes de l'inici de la insuficiència renal. La insuficiència renal incipient sovint presenta pocs o cap símptoma. Per tant, no és fàcil detectar una insuficiència renal incipient. Malauradament, molts s’obliden i només es diagnostiquen tard. Un dels anomenats símptomes inicials és l’anomenada poliúria. La poliúria és l’augment de l’excreció d’orina. Només ... Aquests són els símptomes de l'inici de la insuficiència renal Símptomes d’insuficiència renal