Hipertensió venosa portal

Sinònims en un sentit més ampli Mèdic: hipertensió arterial portals, cirrosi hepàtica Definició Hipertensió venosa portal La hipertensió portal és l’augment crònic de la pressió a la vena porta (vena portae) per sobre d’un determinat llindar. Aquest augment de la pressió és causat per una obstrucció del flux sanguini a través de la vena porta o del fetge, que pot ... Hipertensió venosa portal

Diagnòstic hipertensió venosa portal | Hipertensió venosa portal

Diagnòstic de la hipertensió venosa porta Per a la detecció de la hipertensió venosa porta, no és possible utilitzar la definició directament, ja que no és possible mesurar la pressió arterial localment a la vena porta. En el seu lloc, el diagnòstic es fa sobre la base de diversos altres criteris. Aquests inclouen la detecció de sagnat a l'esòfag ... Diagnòstic hipertensió venosa portal | Hipertensió venosa portal

La cirrosi hepàtica es pot curar?

Introducció La cirrosi hepàtica és un canvi irreversible del teixit hepàtic causat per malalties hepàtiques cròniques com ara inflamació, dipòsits de greixos i ferro o danys causats per l'alcohol. Les malalties hepàtiques cròniques en principi poden provocar danys reversibles a les cèl·lules hepàtiques. El fetge gras també és un dels canvis estructurals del teixit hepàtic, però es poden reduir ... La cirrosi hepàtica es pot curar?

El pronòstic de la fase final | La cirrosi hepàtica es pot curar?

El pronòstic de la fase tardana La fase tardana de la cirrosi hepàtica, també anomenada fase final, s'acompanya de nombrosos símptomes i complicacions posteriors. Tant la producció de proteïnes vitals com l'albúmina com l'eleminació de bilirubina o altres processos metabòlics tòxics ja estan severament restringits. La congestió de sang al fetge (hipertensió de la vena porta) provoca ... El pronòstic de la fase final | La cirrosi hepàtica es pot curar?

Així és la cirrosi hepàtica a la fase final

Introducció La cirrosi hepàtica és un dany crònic i irreversible al teixit hepàtic. És un quadre clínic complex que pot anar acompanyat de diverses malalties secundàries i complicacions que posen en perill la vida. La cirrosi hepàtica sol ser causada per malalties cròniques com l’hepatitis, el fetge gras o altres canvis en el teixit hepàtic. La malaltia pot ... Així és la cirrosi hepàtica a la fase final

Símptomes típics de la fase final | Així és com es presenta la cirrosi hepàtica a la fase final

Símptomes típics de l'etapa final La cirrosi hepàtica és una malaltia complexa que afecta diversos sistemes d'òrgans en el seu curs i pot provocar símptomes a totes les parts del cos. Les anomalies típiques de la cirrosi hepàtica inclouen fatiga, disminució del rendiment, susceptibilitat a les infeccions, sensació de malaltia Sensació de pressió i plenitud a la part superior de l’abdomen, ... Símptomes típics de la fase final | Així és com es presenta la cirrosi hepàtica a la fase final

Trasplantament hepàtic | Així és la cirrosi hepàtica a la fase final

Trasplantament hepàtic Atès que la cirrosi hepàtica és una malaltia permanent i potencialment mortal, el trasplantament hepàtic és l'única opció terapèutica per a la cirrosi i la restauració de la funció hepàtica. El trasplantament hepàtic és un procediment quirúrgic rar i d’alt risc en el qual es transplanta un fetge complet o parcial o una part del fetge procedent d’un donant difunt o viu. Des de ... Trasplantament hepàtic | Així és la cirrosi hepàtica a la fase final

Les etapes de la cirrosi hepàtica

Introducció La cirrosi hepàtica és una malaltia irreversible i un dany al teixit hepàtic que es pot produir a causa de diverses malalties hepàtiques cròniques. El fetge és un òrgan de l’abdomen superior que realitza nombroses funcions vitals del cos, com ara funcions de desintoxicació o la producció de diverses hormones i substàncies que afavoreixen la coagulació. ... Les etapes de la cirrosi hepàtica

Stage Child C | Les etapes de la cirrosi hepàtica

Estadi infantil C L'etapa infantil C és l'etapa final de classificació de la funció hepàtica. Ja hi ha dèficits considerables en la funció de filtratge i producció del fetge. En gairebé tots els criteris, que inclouen les funcions hepàtiques més importants, hi ha limitacions greus, que s’acompanyen de símptomes considerables, queixes posteriors i conseqüències. Cirrosi ... Stage Child C | Les etapes de la cirrosi hepàtica

Durada de la insuficiència hepàtica | Insuficiència hepàtica

Durada de la insuficiència hepàtica Per definició, es defineixen diferents intervals de temps per a la insuficiència hepàtica. La insuficiència hepàtica representa la forma màxima, és a dir, la pitjor forma d’insuficiència hepàtica. Per tant, la insuficiència hepàtica inclou obligatòriament la insuficiència hepàtica. El curs de la malaltia fins a la insuficiència hepàtica es pot dividir en: Insuficiència hepàtica fulminant: durada inferior a 7 dies ... Durada de la insuficiència hepàtica | Insuficiència hepàtica