Teràpia antibiòtica per a la clamídia

Introducció Les clamídies són bacteris que poden provocar diversos quadres clínics. Ataquen les mucoses de la uretra i de l’úter. Si no es tracten, poden provocar complicacions greus com ara inflamació dels testicles o de l’úter i infertilitat. La clamídia també pot afectar les membranes mucoses de les vies respiratòries i causar pneumònia. A causa de la … Teràpia antibiòtica per a la clamídia

Hi ha antibiòtics disponibles sense recepta mèdica? | Teràpia antibiòtica per a la clamídia

Hi ha antibiòtics disponibles sense recepta mèdica? Els antibiòtics no estan disponibles sense recepta mèdica. El fons d’això és la creixent resistència als antibiòtics de diverses soques bacterianes. Les resistències són causades per un ús incorrecte i massa freqüent d’antibiòtics. Per evitar-ho, els antibiòtics no estan disponibles sense recepta mèdica a tota la UE. Sempre s’ha de consultar ... Hi ha antibiòtics disponibles sense recepta mèdica? | Teràpia antibiòtica per a la clamídia