Mans tremoloses en la joventut

Les mans tremoloses no són res inusual i en l’adolescència no solen ser motiu de preocupació. Per definició, les mans tremoloses són un moviment de mans incontrolat, involuntari, però rítmic que sol incloure els avantbraços. La freqüència amb què es produeix el tremolor pot variar d’una malaltia a l’altra. Causes Les causes més freqüents de tremolar les mans a ... Mans tremoloses en la joventut