Còlera

Diarrea biliar (grec) El còlera és una malaltia infecciosa greu, que causa principalment diarrea greu. La malaltia és desencadenada per Vibrio cholerae, un bacteri gram-negatiu que es pot transmetre als humans a través d’aliments o aigua potable contaminats. El còlera es produeix principalment en països amb condicions higièniques inadequades, especialment on no es garanteixen aliments, aigua potable i higiene personal. ... Còlera