Sagnat intestinal

El sagnat intestinal pot ser un símptoma que es pot produir en moltes malalties diferents. Aquests poden anar des de malalties molt lleus i inofensives fins a greus. La causa més freqüent de sagnat intestinal és la malaltia hemorroïdal. Es tracta de coixins vasculars dilatats del recte que poden sagnar amb el pas del temps, especialment després dels moviments intestinals. El sagnat intestinal es pot manifestar ... Sagnat intestinal

Com es realitza el Test®? | Test d'Hemocult

Com es realitza el Test®? Un Test® consisteix normalment en tres cartes de prova, que es lliuren al consultori del metge. Aquestes cartes s’han de tractar igualment durant tres dies consecutius. El primer dia, es pren una petita mostra de femta amb una espàtula tancada i es col·loca a la carta de prova. El segon i ... Com es realitza el Test®? | Test d'Hemocult

Com funciona la prova? | Test d'Hemocult

Com funciona la prova? The-Test® s’utilitza per al cribratge del càncer colorectal mitjançant la detecció de les anomenades ocultes (sang oculta no visible a simple vista) a les femtes. Com que la prova només pot diferenciar entre la presència i l'absència de sang a les femtes, la prova no es pot utilitzar per determinar la causa de ... Com funciona la prova? | Test d'Hemocult

Què és un test hemoccult® positiu? | Test d'Hemocult

Què és un test hemoccult® positiu? Un resultat positiu de la prova és quan el Test® indica que hi ha sang oculta (no visible a simple vista) a la femta (la prova també pot detectar dipòsits de sang visibles a la femta, ja que només determina si hi ha sang a la femta ). Per tant, una prova positiva® ... Què és un test hemoccult® positiu? | Test d'Hemocult

Inflamació de la gola | La sang a les femtes: aquestes són les causes.

Inflamació de l'esquena Una inflamació de l'esòfag (esofagitis) sol produir-se en el context de la malaltia de reflux gastroesofàgic. En aquest cas, l’augment de l’àcid estomacal provoca una inflamació de la membrana mucosa a l’esòfag. Això sovint es manifesta amb ardor d'estómac, que es produeix principalment a la nit i sovint en combinació amb una sensació de pressió i aire ... Inflamació de la gola | La sang a les femtes: aquestes són les causes.

Diverticula | La sang a les femtes: aquestes són les causes.

Diverticula Diverticula a l’intestí són protuberàncies de capes intestinals cap a la llum de l’intestí. Atès que es manté asintomàtic durant molt de temps, el primer signe és sovint una barreja de sang a les femtes causada per una forta irritació dels diverticles. Si amb freqüència es troben diverticles a l’intestí, això s’anomena diverticulosi ... Diverticula | La sang a les femtes: aquestes són les causes.

Causes de la sang vermella brillant | La sang a les femtes: aquestes són les causes.

Causes de la sang de color vermell brillant Si hi ha sang vermella clara a les femtes com a additiu, normalment és un signe d'una causa que es troba a la part inferior del tracte digestiu. Sovint les hemorroides són responsables dels dipòsits de sang fresca de color vermell brillant. No obstant això, pòlips o diverticles intestinals profunds o un ... Causes de la sang vermella brillant | La sang a les femtes: aquestes són les causes.

Sang a les femtes i dolor abdominal

Introducció La sang a les femtes pot tenir diverses causes. Aquestes causes sempre s’han d’aclarir mitjançant diagnòstics adequats, ja que el càncer d’intestí també pot causar excrements amb sang. Si es produeix dolor abdominal al mateix temps, això pot reduir el diagnòstic. Tanmateix, primer cal avaluar si els dos símptomes estan separats de ... Sang a les femtes i dolor abdominal

Diagnòstic | Sang a les femtes i dolor abdominal

Diagnòstic El diagnòstic està format per diversos components. En primer lloc, els factors de risc com la medicació, les malalties anteriors o les operacions s’aclareixen en una discussió amb el metge. Durant l'examen, es mira la regió anal i també es realitza un examen digital-rectal. Amb aquesta finalitat, el metge introdueix un dit a ... Diagnòstic | Sang a les femtes i dolor abdominal