Aquestes proves de càncer colorectal existeixen i són tan fiables.

Introducció Les proves de detecció i detecció precoç tenen un paper important en molts càncers, inclòs el càncer colorectal. Com que les cèl·lules cancerígenes sovint es desenvolupen a partir de cèl·lules progenitores benignes, els exàmens preventius són molt importants després d’una certa edat. Aquests cribres poden detectar i eliminar aquests precursors del càncer abans de transformar-se en cèl·lules cancerígenes malignes. Hi ha diverses mesures preventives ... Aquestes proves de càncer colorectal existeixen i són tan fiables.

Colonoscòpia per sospita de càncer colorectal Aquestes proves de càncer colorectal existeixen i són tan fiables.

Colonoscòpia per al sospitós de càncer colorectal La colonoscòpia és l'estàndard d'or per al diagnòstic del càncer de còlon. També és l’únic examen que es pot entendre com un examen preventiu. Per tant, una colonoscòpia pot detectar etapes precanceroses. La prova de sang oculta, en canvi, no detecta etapes precanceroses, sinó que indica que el càncer té ... Colonoscòpia per sospita de càncer colorectal Aquestes proves de càncer colorectal existeixen i són tan fiables.