Les causes del mareig

Introducció El vertigen és un símptoma molt comú i poc específic, que presenta molts desafiaments i es pot remuntar a nombroses causes greus i inofensives. El vertigen es pot presentar de moltes formes diferents i s’utilitza sovint com a sinònim de marejos i molèsties. Una forma lleu de vertigen sol ser un símptoma inofensiu. Senyals d’alerta com desmais, ... Les causes del mareig

Malalties del sistema circulatori | Les causes del mareig

Malalties del sistema circulatori La pressió arterial baixa és probablement la causa més freqüent de vertigen rotacional inespecífic. La pressió arterial baixa sovint s’acompanya d’una manca de líquid i de volum sanguini. Les dones, en particular, es veuen cada vegada més afectades per la pressió arterial baixa, cosa que condueix a una reducció temporal del flux sanguini al cervell durant ... Malalties del sistema circulatori | Les causes del mareig

Malaltia de la glàndula tiroide | Les causes del mareig

Malaltia de la glàndula tiroide En molts casos, les malalties de la tiroide s’acompanyen d’hiper o hipofunció de l’òrgan, que es manifesta en multitud de símptomes i pot provocar marejos de diferents maneres. La glàndula tiroide produeix hormones vitals que participen en diversos processos metabòlics del cos. Es pot associar una glàndula tiroide sobreactiva ... Malaltia de la glàndula tiroide | Les causes del mareig

Malalties psicològiques | Les causes del mareig

Malalties psicològiques La depressió és una malaltia mental que afecta gran nombre de la població dels països europeus. El complex símptoma típic d’una depressió consisteix en l’estat d’ànim depressiu, la pèrdua d’interès i la pèrdua d’atenció. No obstant això, la depressió és un quadre clínic complex que pot anar acompanyat de nombrosos símptomes físics i psicològics. Malalties psicològiques concomitants ... Malalties psicològiques | Les causes del mareig

El mal d'alçada | Les causes del mareig

La malaltia de l’altitud La malaltia de l’altitud és una sèrie de símptomes que es poden produir a causa de la manca d’oxigen a gran altitud. Amb l’altitud creixent, la pressió parcial d’oxigen a l’aire disminueix, cosa que provoca una absorció d’oxigen significativament inferior per al mateix volum respiratori. Aquest efecte es pot millorar encara més mitjançant diversos mecanismes ... El mal d'alçada | Les causes del mareig

Vertigen de rotació estirat

Definició El vertigen rotacional és un símptoma molt comú i poc específic que es pot remuntar a nombroses malalties. En la majoria dels casos, el vertigen és inofensiu, però molt poques vegades hi ha malalties al darrere que fan necessari el tractament. El vertigen rotacional descriu, com el seu nom indica, un símptoma en què la persona afectada sent una sensació de ... Vertigen de rotació estirat

Diagnòstic | Vertigen de rotació estirat

Diagnòstic En la majoria dels casos, el diagnòstic de vertigen rotacional es fa exclusivament clínicament sobre la base dels símptomes i les circumstàncies acompanyants descrites. En molts casos hi ha causes inofensives que no requereixen més diagnòstic. Una mesura de la pressió arterial pot revelar una pressió arterial baixa. Una fluctuació esporàdica de la pressió arterial, que només es produeix ... Diagnòstic | Vertigen de rotació estirat

Exercicis | Vertigen de rotació estirat

Exercicis Alguns exercicis específics poden millorar els símptomes d’equilibri i mareig. Aquests exercicis tenen com a objectiu millorar el sentit de l’equilibri mantenint una activitat física moderada. Inicialment, el cap es pot girar lentament assegut. Els ulls també s’han de dirigir alternativament en diferents direccions. Això pot provocar marejos de forma aguda, però millorar a llarg termini. ... Exercicis | Vertigen de rotació estirat