Símptomes de l’ADS en adults

Introducció Els símptomes de la síndrome de dèficit d’atenció són variables i no sempre es distingeixen clarament. A diferència del TDAH típic, els pacients no presenten hiperactivitat ni impulsivitat, sinó que pateixen principalment problemes psicològics i socials. L’únic que el TDAH té en comú amb els altres tipus de TDAH són els trastorns de l’atenció i la concentració. ... Símptomes de l’ADS en adults

Diferències en la simptomatologia d 'adults i nens Símptomes de l’ADS en adults

Diferències en la simptomatologia d’adults i nens El dèficit d’atenció existeix des de la infància i no es tracta fins al 60% segons l’estudi. No obstant això, com es manifesta el TDAH i com el pacient s’hi ocupa canvia al llarg dels anys. Els nens destaquen principalment per problemes a l’escola. Els costa aprendre, ... Diferències en la simptomatologia d 'adults i nens Símptomes de l’ADS en adults