Ungüent d'àrnica

Definició L’àrnica és una planta que creix fins a una alçada d’uns 60 cm i es pot trobar als prats de muntanya de tot Europa. A la nomenclatura botànica també es coneix com Arnica montana. S'ha utilitzat amb èxit durant segles en medicina alternativa. Avui es cultiva específicament amb finalitats mèdiques i s’utilitza per ... Ungüent d'àrnica

Àrnica durant l'embaràs | Ungüent d'àrnica

Àrnica durant l'embaràs L'àrnica no s'ha d'utilitzar durant l'embaràs a causa de la manca d'estudis. Tot i que en forma de pomada no es pot suposar un efecte perjudicial per a la fruita sobre el nen, per raons de seguretat només s’han d’utilitzar pomades amb dosis baixes o només s’han d’aplicar aquestes ungüents un cop al dia. Consum d’àrnica en forma de ... Àrnica durant l'embaràs | Ungüent d'àrnica