Acupuntura per a teràpia de mal de cap

El primer pas és començar a prevenir els factors de risc dels atacs de migranya. Si el consum de formatge o vi és el factor decisiu per als atacs recurrents, s'ha d'evitar definitivament. A més, en general, el metge ha d'aclarir on té el seu possible origen el mal de cap. Si les queixes provenen de la columna cervical o... Acupuntura per a teràpia de mal de cap

Profilaxi | Acupuntura per a teràpia de mal de cap

Profilaxi L’acupuntura va obtenir una puntuació lleugerament millor en comparació amb la profilaxi de fàrmacs, per exemple amb els bloquejadors beta. En quatre estudis, la taxa de resposta va ser entre un 20 i un 35 per cent superior amb l'acupuntura, i la taxa d'efectes indesitjables va ser la meitat tan baixa com amb els medicaments. Tots els articles d'aquesta sèrie: Acupuntura per a teràpia de mal de cap Profilaxi