Mastitis en el període d'infermeria

Introducció La inflamació de les glàndules mamàries durant la lactància també s’anomena mastitis puerperalis. Per definició, es produeix exclusivament durant la lactància materna, mentre que la mastitis fora del període de lactància s’anomena mastitis no puerperalis. És una inflamació aguda del teixit glandular del pit, causada per una congestió de secreció de llet o una infecció per bacteris. ... Mastitis en el període d'infermeria

Teràpia de la inflamació de la glàndula mamària | Mastitis en el període d'infermeria

Teràpia de la inflamació de la glàndula mamària El pilar més important de la teràpia és la lactància regular o el bombament de la secreció de llet per eliminar la causa de la inflamació. La lactància materna no sol ser necessària i no presenta cap avantatge per al desenvolupament de la malaltia. El refredament es pot utilitzar localment per combatre ... Teràpia de la inflamació de la glàndula mamària | Mastitis en el període d'infermeria

Durada de la mastitis durant el període de lactància | Mastitis en el període d'infermeria

Durada de la mastitis durant el període de lactància Com a norma general, la inflamació de la glàndula mamària es cura completament en poc temps amb mesures locals. Fins i tot pot haver-hi una curació espontània sense teràpia. Si s’ha de prendre un antibiòtic, els símptomes també solen disminuir molt ràpidament. Si ja s'ha format un abscés, ... Durada de la mastitis durant el període de lactància | Mastitis en el període d'infermeria