La parpella amb pruïja

Definició La parpella pot picar a causa de factors de risc externs o de certes malalties. Depenent de la causa subjacent, també es poden produir símptomes addicionals com enrogiment, inflor i dolor. El tractament de la picor és molt diferent. Si s’eviten factors externs, els símptomes milloren bastant ràpidament. Si la parpella és ... La parpella amb pruïja