Diòptries: valors

Definició El poder refractiu de l'ull es mesura en el valor diòptric, que s'abreuja com a dpt. El valor de la potència refractiva indica fins a quin punt es troba la llum darrere de l’objectiu i, per tant, la imatge de l’ull es posa en focus. D’això se’n desprèn que el dioptre és el recíproc de ... Diòptries: valors