Coxa saltans

Coxa saltans pertany a les malalties ortopèdiques. La malaltia és relativament rara. Hi ha la coxa saltans “externa”, també “externa”, on el tracte iliotibialis salta per sobre del trocànter major del fèmur. D'altra banda, hi ha les coxa saltans “interiors”, també “interns”, menys freqüents. Aquí el tendó del múscul psoas és... Coxa saltans