Exercicis per a hèrnies de disc

És important estabilitzar l’esquena amb músculs del tronc entrenats perquè una hèrnia discal provoca inestabilitat a la columna lumbar o una inestabilitat preexistent ha afavorit el desenvolupament de la hèrnia. Igualment important és l’entrenament dels músculs de les extremitats. En particular, la columna vertebral és alleujada pels forts músculs de les cames, ja que molts moviments ... Exercicis per a hèrnies de disc

Esports després d'un disc lliscat | Exercicis per a hèrnies de disc

Esports després d’un disc lliscat Després d’aconseguir un gran grau d’alliberament del dolor, la possibilitat de rehabilitar esports, nedar, anar en bicicleta des d’una postura vertical amb suspensió de sella o altres esports que responguin a l’esquena, com ara aparells d’entrenament en equips d’entrenament mèdic o en un gimnàs. s’ha d’aprofitar per practicar “tornar ... Esports després d'un disc lliscat | Exercicis per a hèrnies de disc

Prova funcional per a una hèrnia de disc

Introducció Tots els procediments de prova es realitzen de manera que causen el menor estrès possible per al pacient. A causa de l’elevada irritabilitat (= irritabilitat, petit estímul = gran efecte) de l’esdeveniment, ja cal tenir precaució durant l’examen. Examen de mobilitat activa i passiva de la columna vertebral en flexió, extensió, rotació i lateral ... Prova funcional per a una hèrnia de disc