Teràpia de la síndrome d'Alícia al país de les meravelles

Nota: Esteu aquí al subtema Teràpia de la síndrome d'Alícia al país de les meravelles. Per obtenir informació general sobre aquest tema, consulteu la síndrome d'Alícia al país de les meravelles. La síndrome d'Alícia al país de les meravelles no es pot tractar en si mateixa. No obstant això, el metge tractarà la malaltia subjacent. Administració de fàrmacs / analgèsics amb els principis actius ibuprofèn, paracetamol, àcid acetilsalicílic o similars. S'està administrant ... Teràpia de la síndrome d'Alícia al país de les meravelles

Símptomes de la síndrome Alícia al país de les meravelles

Nota: Esteu aquí al subtema Símptomes de la síndrome d'Alícia al país de les meravelles. Per obtenir informació general, vegeu la síndrome d'Alícia al país de les meravelles. Les persones amb síndrome d'Alícia al país de les meravelles perceben el seu entorn com més gran o més petit del que realment són. A més, hi ha una percepció alterada dels sentits de l’oïda i del tacte. El sentiment … Símptomes de la síndrome Alícia al país de les meravelles