És possible inscriure més d'un representant autoritzat en un poder? | El poder: tot el tema.

És possible inscriure més d'un representant autoritzat en un poder? Sí, un poder també pot incloure diversos representants autoritzats. Els poders concedits poden ser responsables de diferents subàrees. No obstant això, també es poden concedir dobles procuracions. Això significa, per exemple, que dos representants autoritzats poden ... És possible inscriure més d'un representant autoritzat en un poder? | El poder: tot el tema.