Amb quins símptomes es pot reconèixer una hèrnia diafragmàtica?

Introducció Les hèrnies diafragmàtiques es poden dividir en formes congènites i adquirides. Tot i que l'hèrnia diafragmàtica adquirida no presenta símptomes dràstics o fins i tot pot passar desapercebuda, l'hèrnia diafragmàtica congènita en lactants és un quadre clínic greu que es fa evident immediatament després del naixement. Quins símptomes poden indicar una hèrnia diafragmàtica? El símptoma més comú ... Amb quins símptomes es pot reconèixer una hèrnia diafragmàtica?

També hi ha hèrnies diafragmàtiques que no causen símptomes? | Amb quins símptomes es pot reconèixer una hèrnia diafragmàtica?

També hi ha hèrnies diafragmàtiques que no causen símptomes? La forma més comuna d’hèrnia diafragmàtica, l’hèrnia hiatica adquirida, és asimptomàtica en la majoria dels casos. La gravetat de l'hèrnia és sovint petita, només l'estretament en la transició de l'esòfag a l'estómac és una mica dilatat. Sovint, una petita hèrnia hiatal és ... També hi ha hèrnies diafragmàtiques que no causen símptomes? | Amb quins símptomes es pot reconèixer una hèrnia diafragmàtica?

Hèrnia hiatal axial

Definició Una hèrnia de hiat és un desplaçament de parts de l’estómac cap a la cavitat toràcica a través de l’obertura del diafragma. Normalment, l'esòfag es troba en aquesta obertura i l'estómac només comença per sota. La hèrnia hiatal axial és una hèrnia lliscant. La part superior de l’estómac llisca per l’obertura cap al ... Hèrnia hiatal axial

Causes | Hèrnia hiatal axial

Causes Com passa amb gairebé tots els quadres clínics, l'hèrnia no es pot atribuir a una sola causa, sinó que és una desafortunada concatenació de molts factors. Amb l’edat el teixit i els músculs es debiliten. El diafragma també és un múscul. Quan els músculs es debiliten, l’obertura del diafragma també es fa més fluixa i permet contingut addicional, ... Causes | Hèrnia hiatal axial

Tractament | Hèrnia hiatal axial

Tractament Les hèrnies hiatals axials simptomàtiques, que poden ser una troballa aleatòria, no necessàriament han de ser tractades. En el cas de símptomes lleus com l’ardor d’estómac, al principi pot ser útil un canvi en la posició del son. Una part superior del cos elevada redueix el flux d’àcid gàstric cap a l’esòfag. En el cas de l'esofagitis per reflux, és a dir, inflamació ... Tractament | Hèrnia hiatal axial

Riscos d 'una operació Hèrnia hiatal axial

Riscos d'una operació Com totes les operacions, la cirurgia per hèrnia també està associada a riscos. L’anestèsia general comporta alguns riscos, com la intolerància als fàrmacs anestèsics i les dificultats de ventilació. A més d’aquests riscos quirúrgics generals, cada operació té els seus propis riscos específics. La cirurgia d’hèrnia pot provocar lesions als nervis i als vasos a ... Riscos d 'una operació Hèrnia hiatal axial