Tractar la retenció urinària

Retenció urinària, retenció urinària, isquúria lat. = Retentio urinaeEngl. = retenció d'orina La retenció urinària es diagnostica primer mitjançant una història clínica i un examen físic, en què es presta atenció a la palpabilitat abdominal (a través de l'abdomen) i rectal (a través del recte) de la bufeta. Aquests exàmens estan recolzats per sonografia (ecografia), que revela un ... Tractar la retenció urinària