Diagnòstic de disfunció erèctil

Sinònims Disfunció erèctil, problemes de potència, impotència, mèdica: disfunció erèctil (DE) El diagnòstic de disfunció erèctil comporta diversos passos. Normalment el diagnostica un uròleg, que és l’especialista responsable. Anamnesi: durant una consulta, el metge pregunta sobre els símptomes del pacient, la seva gravetat i la seva possible dependència de determinades situacions o factors. D'aquesta manera ... Diagnòstic de disfunció erèctil

Teràpia amb disfunció erèctil

Sinònims Trastorn de la potència, impotència, mèdic: disfunció erèctil (DE) Teràpia farmacològica: la teràpia farmacològica de la disfunció erèctil s’administra (per via oral) en forma de comprimits. Les substàncies que s’utilitzen aquí són inhibidors de la fosfodiesterasa-5 (inhibidors de la PDE-5) amb el nom de substància activa Sildenafil (probablement més conegut amb el nom de Viagra) i els seus desenvolupaments posteriors Vardenafil (Levitra) i Tardalafil (Cialis). ... Teràpia amb disfunció erèctil

Causes de la disfunció erèctil

Sinònims Trastorn de la potència, impotència, mèdic: disfunció erèctil (DE) Les causes de la disfunció erèctil es troben en els diversos sistemes que contribueixen a la funció erèctil de l’home. Per exemple, hi ha una disfunció erèctil psicològica, vascular (vascular), del sistema nerviós (neurogènic), hormonal o de múscul petit (miogènic). En molts homes, però, la malaltia es compon de diversos d’aquests factors. ... Causes de la disfunció erèctil