Diagnòstic del càncer testicular

Introducció El diagnòstic del càncer testicular implica diversos passos i exàmens individuals. El primer pas és el diagnòstic clínic, que sol implicar el descobriment del tumor primari al testicle, seguit de l’exploració de la seva possible propagació i propagació a altres òrgans i teixits. Després es realitzen diagnòstics quirúrgics. Durant aquest procediment, el testicle afectat ... Diagnòstic del càncer testicular

Tractament del càncer testicular

Tractament i pronòstic del càncer testicular El tractament addicional del càncer testicular després de l'extirpació quirúrgica del testicle depèn del tipus de teixit del càncer testicular. Està dirigit contra els residus possibles restants de les cèl·lules tumorals i contra les metàstasis, que potser ja s'han desenvolupat al fetge, als pulmons o als ganglis limfàtics, per exemple. ... Tractament del càncer testicular