Inflamació crònica de la pelvis renal

Sinònims Mèdic: pielonefritis UTI superior (infecció del tracte urinari), pionefrosi, urosepsi Definició La inflamació de la pelvis renal (pielonefritis) és una inflamació intersticial (és a dir, entre el teixit renal real), bacteriana, destructora (destructiva) del ronyó i del sistema caliceal pèlvic renal. La inflamació de la pelvis renal es pot produir per un o per tots dos costats. Causes Inflamació crònica de ... Inflamació crònica de la pelvis renal