Acidesa estomacal (pirosi): prova i diagnòstic

Paràmetres de laboratori de segon ordre: en funció dels resultats de la història, examen físic, etc. - per a una aclariment diagnòstic diferencial