Hematologia

L'hematologia és una branca de la medicina interna. S'ocupa de malalties de la sang i dels òrgans sanguinis.

Les malalties hematològiques importants són, per exemple

  • Anèmia
  • Malalties malignes de la sang com la leucèmia aguda i crònica
  • canvis malignes en els ganglis limfàtics (per exemple, malaltia de Hodgkin)
  • Trastorns de la formació de sang de la medul·la òssia
  • trastorns de la coagulació de la sang, p. ex. tendència excessiva a coagular (trombofília) i trastorns hemorràgics (hemofília)

Els procediments diagnòstics importants en hematologia són les anàlisis de sang, les puncions de medul·la òssia (extirpació i anàlisi del teixit de la medul·la òssia) i les biòpsies de ganglis (extirpació i anàlisi del teixit dels ganglis limfàtics).

En el tractament de malalties malignes de la sang o del sistema hematopoètic, l'hematologia se solapa amb l'oncologia i la medicina del trasplantament.