heroïna

Presumiblement, la història de la rosella com a remei i droga intoxicant es remunta a molt de temps. Ja l'any 4,000 aC, es diu que els sumeris i els egipcis van utilitzar els efectes curatius i embriagadors de la planta. El 1898, es va produir a gran escala i es va comercialitzar com a analgèsic i inhibidor de la tos. Quan es van conèixer els seus efectes addictius, la droga va tornar a desaparèixer del mercat als anys 1920.

La febre de l'heroïna

Recentment, l'heroïna ha estat cada cop més fumada i esbucada en lloc d'injectar-se pels addictes. La raó és probablement l'augment del risc d'infecció per la sida i l'hepatitis associat a la injecció (en compartir instruments d'agulla).

Heroïna: les conseqüències

Els símptomes d'abstinència física inclouen:

  • Inquietud i insomni
  • Calfreds fred-calent
  • augment de la freqüència cardíaca
  • dolor muscular
  • diarrea i vòmits
  • pell de gallina
  • mareig
  • rampes estomacals
  • ulls plorosos i secreció nasal

Els símptomes d'abstinència són tan greus que els usuaris aviat estan fent servir heroïna de manera permanent per evitar les molèsties.