Monitor Holter: motius, procediment, importància

ECG a llarg termini: procediment

Què he de tenir en compte amb un ECG a llarg termini?

ECG a llarg termini: avaluació

L'ECG a llarg termini sol ser un examen inofensiu. De vegades, només les zones on es van connectar els elèctrodes es tornen vermelles. Per tant, l'ECG a llarg termini és un bon mètode per aclarir les arítmies cardíaques de qualsevol tipus (especialment les semblants a les convulsions), però també l'èxit d'una teràpia adequada, els desmais poc clars o les troballes conspicus en altres exàmens cardíacs.