Quant de temps dura una grip estomacal: durada fins a la recuperació

Grip gastrointestinal: període d'incubació

El període d'incubació descriu la durada entre la infecció per una malaltia infecciosa i l'aparició dels primers símptomes.

De mitjana, els primers símptomes de gastroenteritis es triguen entre un i set dies després de la infecció. Amb alguns patògens, però, els primers símptomes poden aparèixer en poques hores. Amb altres, poden passar setmanes abans que la persona infectada noti res.

El període d'incubació d'una infecció amb patògens comuns de la grip del manganès és aproximadament:

 • Norovirus: de sis a 50 hores
 • Rotavirus: d'un a tres dies
 • Salmonel·la: de sis a 72 hores (depenent de la quantitat de salmonel·la ingerida)
 • EHEC: de dos a deu dies (de tres a quatre dies de mitjana)
 • Campylobacter: de dos a cinc dies
 • Shigella (disenteria bacteriana): de dotze a 96 hores
 • Entamoeba histolytica (disenteria amebiana): entre tres dies i set dies, en alguns casos més
 • Intoxicació alimentària: d'una a tres hores (Staphylococcus aureus), de set a 15 hores (Clostridium perfringens)

Gastroenteritis: durada dels símptomes

La diarrea que dura més de tres setmanes és el que els metges anomenen diarrea crònica. Pot ocórrer, per exemple, en pacients amb deficiència immune: la defensa corporal deteriorada pot allargar significativament la durada de la gastroenteritis. També és possible que la diarrea duri setmanes o fins i tot mesos si paràsits com les amebes i lamblia causen la gastroenteritis.

El temps que finalment persisteixen els símptomes depèn, com el període d'incubació, principalment del patogen en qüestió. Si les salmonel·les són els desencadenants, la infecció gastrointestinal sol durar només uns quants dies.

Una grip gastrointestinal viral típica també és greu, però només dura un temps relativament curt. Tres dies després de l'aparició d'una infecció per norovirus o rotavirus, la digestió normalment ha tornat a la normalitat.

Una grip gastrointestinal causada per Cambylobacter sol durar una mica més: la durada dels símptomes aquí sol ser de quatre a cinc dies. De tant en tant, però, el pacient pot trigar fins a dues setmanes a recuperar-se.

Gastroenteritis: quant de temps és una contagiosa?

Fins i tot després que els símptomes hagin disminuït, els afectats continuen excretant els gèrmens causants a les seves femtes durant un temps. Com a resultat, encara hi ha un risc d'infecció durant diversos dies, de vegades fins i tot setmanes, després de la recuperació percebuda:

 • Els norovirus encara es poden mesurar a les femtes una o dues setmanes després de la recuperació.
 • L'EHEC es pot detectar fins a tres setmanes,
 • Shigella i Campylobacter fins i tot fins a quatre setmanes.

Mentre hi hagi patògens presents a les femtes, és possible que s'infectin. No obstant això, la probabilitat d'això disminueix com més temps el pacient se sent subjectivament sa de nou. En la fase aguda d'una grip gastrointestinal, la càrrega de patògens al cos és la més alta i, per tant, també la quantitat que la persona afectada excreta a les femtes. A mesura que el sistema immunitari lluita contra els patògens, disminueixen constantment, i també ho fa el risc d'infecció.

Cas especial d'excretors persistents

Els excretors persistents són persones que continuen excretant bacteris o virus durant més de deu setmanes, tot i que fa temps que han deixat de mostrar símptomes. Els afectats sovint ho desconeixen i, per tant, representen un risc permanent d'infecció per a altres persones. Aquesta condició pot ser temporal (excretor permanent temporal), però també pot romandre tota la vida (excretor permanent).

Tanmateix, la probabilitat de convertir-se en un excretor permanent després d'un atac de gastroenteritis és baixa. Per a alguns patògens, però, es manté un cert risc residual: en el cas de la salmonel·losi, per exemple, entre un i quatre per cent dels que emmalalteixen es converteixen en excretors permanents asintomàtics. L'edat sembla ser un factor negatiu aquí. Això significa que les persones grans tenen més probabilitats de convertir-se en excretors permanents que les persones més joves.