Infectiologia amb Medicina Tropical

La medicina tropical, al seu torn, és una especialitat dels infectiòlegs. S'ocupa de malalties que es produeixen només o predominantment en climes tropicals i subtropicals. Això també inclou la prevenció i el tractament de les malalties dels viatges mitjançant vacunes i medicaments adequats. Alguns hospitals ofereixen horaris especials de consulta de medicina de viatge per a aquest propòsit.

Per exemple, les principals malalties infeccioses ateses a l'hospital inclouen:

 • VIH / SIDA
 • Tuberculosi
 • pneumònia severa
 • malalties diarreiques greus
 • meningitis
 • hepatitis
 • malària
 • febre hemorràgica vírica
 • meningitis
 • endocarditis
 • La malaltia de Lyme
 • disenteria amèbia