Unitat de Cures Intensives

Una unitat de cures intensives està especialment dissenyada per oferir atenció mèdica i infermeria als pacients la condició mèdica dels quals pot posar en perill la vida. Aquests inclouen víctimes d'accidents amb lesions greus, pacients que s'han sotmès a cirurgia recentment i pacients amb malalties agudes com ictus, sèpsia, embòlia pulmonar o insuficiència orgànica. Els metges que atenen pacients en una unitat de cures intensives tenen formació addicional en medicina crítica.

Seguiment de cures intensives

Teràpia de cures intensives

Una unitat de cures intensives està equipada amb dispositius terapèutics especials que sovint són necessaris per als pacients crítics. Aquests inclouen ventiladors, màquines cor-pulmó, tubs d'alimentació, bombes de xeringues controlades electrònicament per administrar medicaments i analgèsics i equips de reanimació.

Vigilància intensiva

L'atenció als pacients de cures intensives és especialment exigent i requereix molt de temps. En els moments crítics, el personal d'infermeria ha de ser capaç de reaccionar de manera ràpida i competent. Físicament, els pacients de cures intensives també necessiten cures especials: s'han de rentar i tornar a dormir, cal parlar amb ells i donar-los atenció. Per satisfer aquests requisits, el personal d'infermeria d'una unitat de cures intensives està especialment format en el seguiment i atenció als pacients de cures intensives.