Isoflavones: menjar

Les recomanacions d’ingesta de la German Nutrition Society (DGE) encara no estan disponibles per a aquestes substàncies vitals.

Contingut d’isoflavona d’aliments seleccionats.
Contingut de daidzeïna (expressat en μg) per cada 100 g de productes alimentaris
Llegums
Cigrons 11,00-192,00
Productes de soja i soja
Llet de soja 1.800
Embotit de soja 4.900
Tofu 7.600
Plàntules de soja 13.800
Tempeh 19.000
Pasta de miso 26.600
Soja 10.500-85.000
Contingut de genisteïna (expressat en µg) per 100 g de productes alimentaris.
Llegums
Cigrons 69,00-214,00
Fesols 18,00-518,00
Productes de soja i soja
Llet de soja 2.600
Embotits de soja 13,900
Tofu 16.600
Plàntules de soja 23.000
Tempeh 32.000
Pasta de miso 37.600
Soja 72.900
Contingut de gliciteïna (expressat en μg) per cada 100 g d’aliment
Productes de soja i soja
Llet de soja 400
Germen de soja 900

Nota: per obtenir llistes detallades d'aliments de cada fitoquímic, consulteu el tema adequat.