Isoxsuprina

Productes

Isoxsuprin està disponible comercialment com a solució per a injecció per a animals. S'ha aprovat a molts països des del 1983.

Estructura i propietats

Isoxsuprina (C18H24ClNO3, Mr = 337.8 g / mol)

Efectes

La isoxsuprina (ATCvet QC04AA01) relaxa el múscul llis uterí.

Indicacions

Múscul uterí relaxació en bestiar boví, oví, caprí i porcí.