L-Carnitina: avaluació de la seguretat

L’autoritat europea de seguretat alimentària (EFSA) va publicar una opinió sobre l’ús de L-carnitina L-tartrat, una font de L-carnitina, en aliments per a usos nutricionals particulars. Tenint en compte els símptomes gastrointestinals, la química clínica, inclosos marcadors de la funció hepàtica i renal, l’EFSA va acordar els següents valors directrius:

L’EFSA assumeix que la ingesta de 3 g de L-carnitina L-tartrat és segura. Això equival a una quantitat diària de L-carnitina de 2 g per als adults, que és aproximadament 10-20 vegades la que consumeix una persona en una mitjana omnívora dieta. Segons l’EFSA, gastrointestinal dolor pot produir-se quan es pren L-carnitina per sobre d'aquesta quantitat. Tot i això, l’aparició d’aquest efecte secundari varia i només s’ha demostrat amb un consum de 4-6 g / dia.

Alguns nutrients, com la carnitina, la fosfatidilcolina i la colina, es metabolitzen particularment mitjançant intestí metabolisme del microbioma per produir trimetilamina (TMA). El TMA s’absorbeix a l’intestí i es converteix a l’interior fetge per les monooxigenases hepàtiques que contenen flavina (NMO) a la trimetilamina N-òxid (TMAO), un metabòlit proaterogènic i protrombòtic (intermedi del metabolisme). Els nivells elevats de TMAO s’associen a un major risc d’esdeveniments cardiovasculars .. Diversos estudis han suggerit que TMAO contribueix a la promoció del risc cardiovascular promovent la formació de lesions ateroscleròtiques.