Limfogranuloma venèric: història clínica

Historial mèdic (història de malaltia) representa un component important en el diagnòstic de limfogranuloma veneri.

Història familiar

Història social

 • De que treballes?
 • Viatgeu amb freqüència a l’estranger? Àsia, Àfrica, Amèrica del Sud?

actual historial mèdic/ història sistèmica (queixes somàtiques i psicològiques).

 • Heu notat vesícules indolores que ulceren?
 • Heu notat una ampliació purulenta dels ganglis limfàtics?
 • Tens febre? Si és així, des de quan i quina és la temperatura?
 • Et sents malalt?
 • Pateix mal de cap / dolor muscular i articular?
 • Té pèrdua de pes?
 • Té una rigidesa dolorosa a la seva coll? *.

Anamnesi vegetativa incl. anamnesi nutricional.

 • Teniu freqüent canvi de parella sexual?
 • Té relacions sexuals sense protecció?

Autohistòria inclosa la història de medicaments.

 • Condicions preexistents (malalties de transmissió sexual)
 • operacions
 • Les al·lèrgies
 • Antecedents de medicaments

* Si s'ha respost a aquesta pregunta amb "Sí", cal una visita immediata al metge. (Informació sense garantia)