Galactografia | Mamografia

Galactografia

Aquest examen és una extensió del clàssic mamografia. Es pot utilitzar especialment si hi ha una fuita de líquid unilateral o sagnant del Nipple s’ha observat. En galactografia, s’injecta un mitjà de contrast mitjançant la inserció d’una sonda molt fina a través del Nipple als conductes de la llet.

D 'aquesta manera, es pot mostrar el sistema de conductes de llet al Radiografia del pit. La inserció de la cànula pot resultar desagradable fins a dolorosa. Mitjançant aquest examen es poden fer visibles els processos anomenats intraductals, és a dir, masses espacials que han crescut fins a aquest punt, especialment dins d’un conducte de llet, i que poden localitzar-se. No obstant això, l'examen no permet concloure si la massa és benigna o maligna.

La galactografia és un mètode poc utilitzat i sovint no té èxit, ja que és difícil de realitzar. No obstant això, els examinadors especialitzats gairebé no tenen problemes. El longevitat i fiabilitat. del diagnòstic és bo si es realitza bé. En alguns casos, la galactografia ha estat substituïda per sonografia o l'examen del fluid per a les cèl·lules per part del patòleg.