Melatonina: interaccions

perquè melatonina es metabolitza principalment per CYP1A enzims, pot interactuar amb les drogues que també es metabolitzen o inhibeixen el CYP1A.

Els inhibidors del CYP1A inclouen estrògens en la forma d' anticonceptius i teràpia de reemplaçament hormonal (HER) o el antidepressiu fluvoxamina. Ús simultani de melatonina amb inhibidors del CYP1A dóna lloc a un excés de melatonina. Nicotina l'abús, al seu torn, es redueix melatonina els nivells.