Molibdè: interaccions

Interaccions del molibdè amb altres micronutrients (substàncies vitals):

De coure

En els remugants, s’ha demostrat que pot augmentar la ingesta de molibdè dirigir a de coure deficiència. Preparats que contenen tots dos sofre i el molibdè, també conegut com tiomolibdè, pot prevenir-lo absorció of de coure. Aquesta interacció entre tiomolibdens i de coure no s'aplica als humans. Un estudi més antic va informar que la ingesta de molibdè (de mill) de 500 i 1,500 µg / dia augmentava l'excreció urinària de coure. No obstant això, un estudi recent va demostrar que la ingesta de molibdè molt elevada (fins a 1,500 µg / dia) no afectava negativament l'estat del coure.