Molibdè: símptomes de deficiència

La deficiència de molibdè mai no s’ha observat en individus sans. L'únic cas documentat de deficiència de molibdè va ser en un pacient amb malaltia de Crohn que havien rebut nutrició intravenosa a llarg termini sense suplements de molibdè. Es va desenvolupar taquicàrdia (batec del cor ràpid), poc profund respiració, mal de cap, es va quedar cec a la nit i, finalment, va entrar a coma. A més, el seu sang es va mostrar baix àcid úric nivells. Aquests símptomes i sang els canvis van desaparèixer quan es va produir la infusió de aminoàcids es va interrompre, cosa que pot indicar que el molibdè té un paper important en el metabolisme dels aminoàcids.

La ingesta de 160 micrograms de molibdè al dia va abolir aquesta intolerància als aminoàcids.