Infart de miocardi (atac de cor): examen

Un examen clínic complet és la base per seleccionar altres passos diagnòstics:

 • Exploració física general: incloent pressió arterial, pols, pes corporal, alçada; més lluny:
  • Inspecció (observació) [entre altres coses, a causa d'una possible malaltia secundària: insuficiència cardíaca (insuficiència cardíaca)]
   • Pell i mucoses [fred suor, pal·lidesa].
   • Congestió de les vetes del coll?
  • Auscultació (escolta) del cor [per excloure el viti / defecte valvular rellevant].
  • Auscultació dels pulmons [deguda tosímptoma: dispnea (falta d'alè) i diagnòstics diferencials:
   • Asma bronquial
   • Bronquitis (inflamació dels bronquis)
   • Insuficiència cardíaca (insuficiència cardíaca)
   • Pleuresi (pleuresi)
   • Pneumònia (pneumònia)
   • Pneumotòrax (col·lapse del pulmó causat per una acumulació d’aire entre la pleura visceral (pleura pulmonar) i la pleura parietal (pleura toràcica))]
 • Revisió de salut (per al tractament de seguiment)

Els claudàtors [] indiquen possibles troballes físiques patològiques (patològiques).