Niacina (vitamina B3): grups de risc

Els grups de risc de deficiència de nicotinamida inclouen persones amb: