Altres causes de polineuropatia | Causes de la polineuropatia

Altres causes de polineuropatia

Altres causes de polineuropatia poden ser malalties metabòliques, efectes tòxics heriditaris o patògens de la borreliosi, així com altres malalties infeccioses. Als països en vies de desenvolupament, la lepra és una causa comuna de la malaltia polineuropatia a més dels esmentats anteriorment desnutrició. A les nostres latituds, si no es coneix la causa del PNP, també s’hauria d’aclarir la infecció pel VIH o una malaltia tumoral.

Una causa poc freqüent de vegades greu polineuropatia és l’anomenat PNP de malaltia crítica (CIP). Després de cures mèdiques intensives a llarg termini, per exemple, amb respiració artificial, es pot produir una PNP greu a causa de circumstàncies poc clares. De vegades, els pacients poden presentar quadriplegia completa (paràlisi motora de braços i cames).

El PNP es tracta mitjançant fisioteràpia, electroteràpia i altres mesures d'acompanyament. És habitual una remissió espontània però lenta després de completar la cura intensiva.