Otorinolaringologia (ORL)

La medicina de l'oïda, el nas i la gola (ORL) tracta les malalties de l'oïda, el nas, la cavitat oral, la gola i el tracte vocal, així com les vies respiratòries superior i inferior i l'esòfag.

Els trastorns de salut i les malalties que entren dins l'àmbit de l'otorinolaringologia són, per exemple

 • Amigdalitis (angina de pit)
 • paparres
 • Laringitis (inflamació de la laringe)
 • Epiglotitis (inflamació de l'epiglotis)
 • Diftèria
 • Sinusitis (inflamació dels sins paranasals)
 • Pòlips nasals
 • Curvatura de l’envà nasal
 • Inflamació de l'oïda mitjana
 • Febre glandular de Pfeiffer
 • Apnea del son
 • roncs
 • sordesa sobtada, tinnitus, pèrdua auditiva
 • Trastorns del gust i l'olor

Les teràpies que es porten a terme a l'àrea ORL són, per exemple

 • Operacions amígdales i adenoides
 • Correcció del septe nasal
 • Correcció del nas, correcció de les orelles
 • cirurgia de cordes vocals i laringe
 • Eliminació endoscòpica de cossos estranys ingerits o inhalats
 • Timpanoplàstia, adaptació d'audiòfons, implantació coclear
 • Tractament de pèrdues auditives i tinnitus (amb medicació, oxigenoteràpia, tècniques de relaxació, etc.)