Àcid pantotènic (vitamina B5): ingesta

Les recomanacions d’ingesta (valors de referència DA-CH) de la German Nutrition Society (DGE) que es presenten a continuació s’adrecen a persones sanes de pes normal. No fan referència al subministrament de persones malaltes i convalescents. Per tant, els requisits individuals poden ser superiors a les recomanacions de DGE (per exemple, a causa de dieta, consum de estimulants, medicació a llarg termini, etc.).

A més, trobareu la quantitat màxima diària segura (nivell d'orientació) del tauler d'experts per a Vitamines i Minerals (EVM) a la taula de la dreta. Aquest valor reflecteix la quantitat màxima segura d’un micronutrient (substància vital) que no provoca cap efecte secundari quan es pren diàriament, de tota la vida de totes les fonts (aliments i suplements).

Valors estimats per a una ingesta adequada

edat Àcid pantotènic
mg / dia Nivells d'orientació d'EVMa (mg)
La lactància
De 0 a menys de 4 mesos 2 - -
De 4 a menys de 12 mesos 3 - -
nens
1 a menors de 4 anys 4 55
4 a menors de 7 anys 4 75
7 a menors de 10 anys 5 100
10 a menors de 13 anys 5 135
13 a menors de 15 anys 6 135
Adolescents i adults
15 a menors de 19 anys 6 175
19 a menors de 25 anys 6 200
25 a menors de 51 anys 6 200
51 a menors de 65 anys 6 200
65 anys o més 6 200
embarassada 6 - -
La lactància materna 6 - -

a Nivell d'orientació (valor orientatiu per a una ingesta diària total segura) del grup d'experts a Vitamines i Minerals (EVM).

En el curs de la normalització de les regulacions europees, es van emetre dietes recomanades (RDA) vàlides a la Unió Europea (UE) i es van fer obligatòries per a l’etiquetatge nutricional el 1990 a la Directiva 90/496 / CEE. El 2008 es va actualitzar aquesta directiva el 2011. El 1169, els valors RDA es van substituir per valors NRV (Nutrient Reference Value) al Reglament (UE) núm. 2011/XNUMX. Els valors NRV indiquen la quantitat de vitamines, minerals i oligoelements que una persona mitjana hauria de consumir diàriament per satisfer les seves necessitats.

Vitamina VNR
Àcid pantotènic 6 mg

Precaució. Un VNR no és una indicació dels imports màxims i dels límits superiors; vegeu més amunt a la secció "Nivell orientatiu". Els valors del VNR tampoc no tenen en compte el gènere i l’edat; vegeu més amunt a Recomanacions de la Societat Alemanya de Nutrició (DGE) e. V ..