MCHC | Paràmetres dels eritròcits

MCHC

MCHC descriu la proporció de hemoglobina en el volum total d’un vermell sang cel·la. Es calcula a partir de hemoglobina hematòcrit o MCHMCV. El rang normal oscil·la entre els 30-36 g / dl. L’MCHC és significativament menys probable que sigui elevat o disminuït que el MCV o l’MCH i, per tant, té poca importància en el diagnòstic de anèmia.

RDW

RDW descriu la distribució de la mida del vermell sang cèl·lules de la sang. En pacients sans, la distribució de la mida en forma de distribució normal (corba de Prince Jones) és d'entre 6 i 9 micròmetres; més vermell sang les cèl·lules tenen una mida de 7.5 micròmetres. El RDW indica el percentatge de glòbuls vermells que es desvien d'aquesta mida normal.

El RDW és normalment <15%. La RDW té poca importància en la rutina clínica. Els valors disminuïts no tenen cap importància; els valors augmentats indiquen la presència de anèmia. A continuació, s’utilitzen MCH i MCV per classificar anèmia més precisament.