Dolor al penis: prova i diagnòstic

Paràmetres de laboratori de primer ordre: proves de laboratori obligatòries.

  • Estat d’orina (prova ràpida de: pH, leucòcits, nitrits, proteïnes, glucosa, sang), sediment, cultiu d’orina si cal (detecció de patògens i resistograma, és a dir, proves d’adequats antibiòtics per sensibilitat / resistència).
  • Hisop uretral (hisop uretral); recollida no abans de 3 hores després de la darrera micció (buidatge de la bufeta)!)

Paràmetres de laboratori de 2n ordre - segons els resultats de la història, examen físic i els paràmetres de laboratori obligatoris - per a una aclariment diagnòstic diferencial.

  • Petit recompte de sang
  • Paràmetres inflamatoris - CRP (proteïna C-reactiva) o ESR (taxa de sedimentació dels eritròcits).
  • PSA (antigen específic de la pròstata)