Pflegestärkungsgesetz 3: Què hi ha dins!

Què conté la Pflegestärkungsgesetz 3 (Acta de reforç de la cura 3)?

La Llei de reforç de les cures d'infermeria 3 (Pflegestärkungsgesetz III) va introduir una àmplia gamma de noves regulacions i mesures dissenyades per millorar encara més la cura de les persones que necessiten cures d'infermeria.

Enfortiment de les autoritats locals

Un dels eixos de la Llei de reforç de les cures d'infermeria 3 es refereix als municipis: tenen un paper important en l'atenció a les persones que necessiten cures d'infermeria, per exemple mitjançant l'assistència a la gent gran o la promoció del compromís voluntari en l'atenció a la gent gran. Aquest paper dels municipis s'ha d'ampliar encara més amb la Llei de reforç de la cura 3.

Amb aquesta finalitat, el grup de treball federal i estatal ha elaborat recomanacions sobre com millorar encara més la coordinació entre els serveis d'assistència i cura propers al domicili i els fons d'assegurança de llarga durada. L'objectiu és promoure i ampliar els serveis d'atenció locals de manera que les persones amb necessitat d'atenció puguin romandre el màxim temps possible al seu entorn familiar familiar.

Les recomanacions del grup de treball federal i estatal preveuen, per exemple, que les autoritats locals assumeixin un paper de lideratge en l'assessorament assistencial. Per exemple, fins a 60 municipis han de posar en marxa projectes model d'assessorament assistencial durant un període de cinc anys. Allà, les autoritats locals poden oferir tot l'assessorament sobre totes les qüestions relacionades amb l'atenció.